Yozgat Bozok Üniversitesi

HABERLER

ÜNİVERSİTEMİZ "ENDÜSTRİYEL KENEVİR" ALANINDA BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI İHTİSASLAŞAN ÜNİVERSİTE SEÇİLDİ

ÜNİVERSİTEMİZ

Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen  "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi"  kapsamında Üniversitemiz, “Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir” başlıklı projesi ile “İhtisaslaşacak Üniversiteler” arasına girmeyi başardı.   

Bilindiği üzere daha önce Bingöl Üniversitesi; Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; Hayvancılık, Düzce Üniversitesi; Sağlık ve Çevre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; Tarım ve Jeotermal, Uşak Üniversitesi; Tekstil, Dericilik ve Seramik, Aksaray Üniversitesi Spor ve Sağlık, Kastamonu Üniversitesi; Ormancılık ve Tabiat Turizmi,   Muş Alpaslan Üniversitesi; Hayvancılık, Siirt Üniversitesi; Tarım ve Hayvancılık ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; Çay ihtisaslaşma alanlarında bu kapsama dahil edilmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından bugün saat 11.00’da açıklanan kararın ardından Üniversitemiz; Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir,  Bartın Üniversitesi; Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları, Kırklareli Üniversitesi; Gıda, Artvin Çoruh Üniversitesi; Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Hitit Üniversitesi;  Makine ve İmalat Teknolojileri ihtisaslaşma alanları ile birlikte bu kapsama dahil edilen 5 üniversiteden biri oldu.

Bu vesileyle;

Üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkısı ve misyon farklılaşması yaklaşımının sahibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu temanın takipçisi Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a,  Bölgesel Kalkınma hamlelerimiz esnasında her daim yanımızda duran ve desteklerini hissettiğimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, TBMM Eski Başkanımız Sayın Cemil Çiçek’e, İlimiz Valisine, Milletvekillerimize ve Belediye Başkanımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Bu süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Üniversitemiz Senato Üyelerine, projenin şekillenmesine katkı sağlayan öğretim elemanlarımıza, gelecekte de birlikte çalışmayı planladığımız İlimiz Sanayicilerine, ilgili Sivil Toplum Örgütlerine,  Kalkınma Ajanslarına ve mesajlarımızı geniş kitlelere ulaştıran yerel ve ulusal basınımıza da ayrıca teşekkür ederiz.  

Bu proje ile elde edilebilecek kazanımlardan bazıları;

Kenevir yönetmeliğine göre, kenevir üretimine izin verilen 19 ilden biri de Yozgat’tır. Kenevir Yozgat’ın eski kültür bitkilerinden birisi olup, son yıllarda dünyadaki önemi, sanayi ve teknolojideki kullanımı gittikçe artmaktadır. Bu ihtisaslaşma projesi ile Üniversitemizde kurulacak AR-GE merkezinde elektronik teknolojisi, selüloz, tekstil, gıda, ilaç, inşaat, kompozit malzeme, biyomalzeme ve biyoenerji ile tarım alanlarında yapılacak çalışmalar, Yozgat’ı kenevire dayalı sanayinin merkezi konumuna getirecektir.

Bu proje ile üniversitemizde mevcut insan kaynakları, teknik ve fiziki altyapısının daha etkin kullanabilme fırsatı elde edildiği gibi, eksik olanlarının da tamamlanabilme imkânı yakalanmış olacaktır. Ayrıca, Ülkemizde kenevir üretiminin arttırılması,  yeni kenevir çeşitlerinin ıslahı ve kenevirden elde edilebilecek pek çok malzemenin geliştirilmesine katkı verilecektir.

Bu proje, Üniversitemizde elde edilecek AR-GE sonuçlarının sahaya aktarılması temelinde, bu sonuçların ekonomik değere dönüştürülmesine, bölgesel kalkınmaya, toplumsal fayda ve bireylerin gelir kaynaklarını arttırılmasına ve böylece göçün azaltılmasına da önemli katkılar sağlayacaktır.

15.09.2020 13:01